ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

ตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ จองตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์

ตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ จองตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

     เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)เดินทางได้ทั่วไทย ราคาพิเศษสุดๆ เริ่มต้น 890 บาท* จองง่ายสบายๆไปกับเราสิคะ จองผ่านเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ โทร 02-722-9898

 

     ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์, ราคาตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เราจำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาถูก บริการดี รวดเร็วทันใจ ราคาถูกพิเศษ หากท่านต้องการเดินทางแบบหมู่คณะตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปสายการบินที่เราให้บริการมีมากกว่า 200 สายการบินคอยให้บริการ ทำการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารทั้ง เส้นทางในประเทศ หรือเส้นทางต่างประเทศ คอยให้บริการจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์สูงกว่า 10 ปี ซึ่งจะคอยดูแลท่านตั้งแต่การสำรองที่นั่งจวบจนสิ้นสุดการเดินทาง ท่านจึงสามารถมั่นใจว่าการเดินทางครั้งนี้ จะมีความราบรื่นตลอดการเดินทาง

ท่านสามารถสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลได้ตลอดเวลาทำการค่ะ หรือท่านสามารถสอบถามได้ที่ info@ticket999.com หรือ โทร 02-722-9898 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์, ตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ จองตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ (Nokair) | Ticket999.com

ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์, ตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ จองตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์ (Nokair) | Ticket999.com

ข้อมูลสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)


ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เกิดจากการร่วมทุนระหว่างสายการบินไลอ้อนแอร์ ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย โดยจะเริ่มต้นเปิดให้บริการจาก กรุงเทพ - ดอนเมือง ไปยังเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ โดยเริ่มให้บริการในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ด้วยเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 737-900ER และให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ เอทีอาร์ 72-600 จากฐานการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ฐานการบินแห่งที่สอง) ไปยังเมืองในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป

 

จุดหมายปลายทาง

 ประเทศไทย

 ระหว่างประเทศ

ก่อตั้ง: 4 ธันวาคม 2556

สโลแกน: Freedom to fly

สำนักงานใหญ่: เขตดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน : โทร. 02-722-9898

 ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเครื่องบินหมู่คณะ

 

สิทธิประโยชน์พิเศษ ไทยไลอ้อนแอร์

สิทธิประโยชน์พิเศษ ไทยไลอ้อนแอร์

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับตารางบินและการยกเลิกเที่ยวบิน

 

1.ตารางเที่ยวบิน ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของคุณและสัมภาระ ไปยังจุดหมายปลายทาง เราพยายามที่จะให้ทุกเที่ยวบินเป็นไปตาม ตารางเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี และสายการบินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

2. การเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบิน หลังจากการสำรองที่นั่ง สายการบินอาจมีเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และ/หรือ ยกเลิกหรือทำให้สิ้นสุด ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออก ไปได้ โดยสายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นควรว่าเป็นสภาวะ ที่อยู่เหนือการควบคุมของสายการบิน หรือด้วยเหตุผลทางด้านความ ปลอดภัยหรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ หากสายการบินได้ทำการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว สายการบินจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้::

- ให้ ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดตามตารางการบินที่ มีที่นั่งว่างหรือท่านสามารถเลือกกำหนดการเดินทางใหม่ด้วยตัวท่านเองภายในข้อกำหนดของสายการบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

 

3. เมื่อมีการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงตารางการบิน สายการบินจะดำเนินการตามข้อ 11.2 เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้

 

สิทธิในการปฏิเสธการบิน หรือ การเดินทาง

1. ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือในดุลยพินิจ สายการบินอาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาเห็นว่า

 • การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านความปลอดภัย
 • เป็นการกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน
 • พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือภาวะทางจิตและกายของท่าน หรือสภาพของสัมภาระของท่านมี ลักษณะ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่าน อื่น หรือลูกเรือ หรือ มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ ตัวท่านเอง หรือต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของ บุคคลอื่น
 • ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และ อาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก
 • ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้
 • ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
 • ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดที่ต้องชำระ
 • การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน
 • การสำรองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกขโมย หรือมีการปลอมแปลง
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการ ปลอมแปลงหรือฉ้อฉล
 • เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคล อื่นที่ไม่ใช่สายการ บินหรือตัว แทนที่ได้รับอนุญาต สายการบินสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว
 • บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ ตัวเองได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็น ผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้น ซึ่งในกรณีนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว

2. ผู้ โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA)

อายุต่ำกว่า 8 ปี:

 • สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง

อายุระหว่าง 8 -12 ปี:

 • สายการบินยอมรับการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล
 • สายการบินยอมรับในเที่ยวบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหยุดพักไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • ถ้าเที่ยวบินหยุดพักเกิน 24 ชั่วโมง,พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้อง ยืนยันว่าผู้โดยสารได้รับการดูแล ณ จุดที่หยุดพัก

อายุระหว่าง 12 -16 ปี:

 • สาย การบินยอมรับการเดินทางโดยไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล

3. ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์   จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง เมื่อผู้โดยสารยืนยันเพื่อลงทะเบียนการเดินทาง เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ (Fit to fly) และอาจจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับความปลอดภัยของผู้โดยสาร เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผู้ โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ขอให้ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือ พิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ หรือ ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยาประจำตัวหรือ เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ติดต่อสายการบินหรือคอลเซ็นเตอร์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนด เพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า

สายการบินอาจจำเป็นต้องให้ผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษเดินทางไป โดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อความปลอดภัยหรือผู้โดยสารที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการอพยพบนเครื่องบินหรือไม่ สามารถที่จะเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้ามีความเสี่ยงที่ผิดปกติใด ๆ หรืออันตรายต่อผู้โดยสารหรือให้แก่บุคคลอื่น ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งใน แถวทางออกฉุกเฉินหรือบริเวณปีกแถวทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือความปลอดภัย สายการบิน จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้อง ความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางอยู่บนเปลในเที่ยวบินใด ๆ

สายการบินจะไม่ปฏิเสธที่จะดำเนินขนส่งผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นหรือผู้โดยสาร ที่ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สายการบินจะยอมรับรถเข็นหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

4. สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบ ถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมไปถึง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน และต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:

 • อายุครรภ์ไม่ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์) ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิด ชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดง ความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน
 • อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวน สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่อง บินได้และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน จากกำหนดการเดินทางและผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
 • อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป สายการบินขอสงวนสิทธิในปฏิเสธการให้บริการ

ข้อมูลสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก | การยกเลิกบัตรโดยสาร และการคืนเงิน | การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง | สัมภาระไทยไลอ้อนแอร์

ค้นหาเที่ยวบิน

 
ตั๋วกรุ๊ป ยอดนิยม


กระทรวงการท่องเที่ยว Verified by visa Master Card Secure Code Register DBD การบินไทย แอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ บางกอกแอร์เวย์

ตั๋วกรุ๊ป : ตั๋วกรุ๊ป แอร์เอเชีย | ตั๋วกรุ๊ป การบินไทย | ตั๋วกรุ๊ป นกแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยไลอ้อนแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยสมายล์ | ตั๋วกรุ๊ป วันทูโก | ตั๋วกรุ๊ป ญี่ปุ่น | ตั๋วกรุ๊ป เกาหลี
|
ตั๋วกรุ๊ป ฮ่องกง | ตั๋วกรุ๊ป สิงคโปร์ | ตั๋วกรุ๊ป จีน | ตั๋วกรุ๊ป ยุโรป


ตั๋วเครื่องบินในประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย | ตั๋วเครื่องบิน กระบี่ | ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ | ตั๋วเครื่องบิน ขอนแก่น | ตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต | ตั๋วเครื่องบิน ตราด
|
ตั๋วเครื่องบิน อุบลราชธานี | ตั๋วเครื่องบิน สุราษฎร์ธานี | ตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่


ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบิน เกาหลี | ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบิน อเมริกา | ตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ | ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย
|
ตั๋วเครื่องบิน ลาว | ตั๋วเครื่องบิน โตเกียว | ตั๋วเครื่องบิน ลอนดอน | ตั๋วเครื่องบิน โซล | ตั๋วเครื่องบิน ปารีส


ตั๋วเครื่องบินตามสายการบิน : ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ | ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย | ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย | ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
|
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์


แพ็คเกจทัวร์ : ทัวร์ ในประเทศ | ทัวร์ ต่างประเทศ | ทัวร์ ฮ่องกง | ทัวร์ เกาหลี | ทัวร์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ จีน | ทัวร์ ดูไบ | ทัวร์ สิงคโปร์ | ทัวร์ อเมริกา


ข้อมูลก่อนบิน : ข้อมูลสายการบิน | ข้อมูลแต่ละประเทศ | ข้อมูลท่องเที่ยว | ข้อมูลสถาณฑูต| ข้อมูลสนามบิน | ข้อมูลวีซ่า | ข้อมูลกฏการบิน


รีวิว : รีวิวสายการบิน | รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว | รีวิวทริปท่องเที่ยว | รีวิวโรงแรม | รีวิวรถเช่า


© Copyright 2016 Ticket999.com | Ticket999.com ติดต่อ Call Center : 02-722-9898 (Auto 10 Lines)

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน จำหน่าย ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วหมู่คณะ ออนไลน์ ราคาถูก บริการ จองตั๋วเครื่องบิน ในราคาประหยัด ตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นได้ทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง

X