อ่านก่อนจอง


Published on:  02-09-16   Posted by:  เป็ดอ้วนขายตั๋ว

เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน

ชื่อและนามสกุลผู้โดยสาร

1. ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และวันเดินทางที่ถูกต้องให้กับเจ้าพนักงานหรือหากจองออนไลน์ด้วยตนเองจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต หากมีข้อผิดพลาดทั้งก่อนและ/หรือหลังการออกตั๋วโดยสารทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

ราคาค่าตั๋วโดยสาร

2.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วโดยสารและผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของบริษัทฯโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ว่าในกรณีใดๆ

การสำรองที่นั่งซ้ำซ้อน

3.หากผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่งซ้ำซ้อนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกบุ๊คกิ้งของท่านอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขตั๋วโดยสาร

4.ผู้โดยสารยินดีและยินยอมที่จะยอมรับเงื่อนไขตั๋วโดยสารจากทางสายการบินโดยรับข้อมูลจากทางบริษัทฯโดยตรงและหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตั๋วโดยสารใดๆ ผู้โดยสารยอมรับเงื่อนไขต่างๆโดยไม่มีข้อแม้ทุกประการ

เงื่อนไขการชำระเงินโดยทั่วไป

5. ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายให้โอนเข้าชื่อบุคคลโดยเด็ดขาด หากผู้โดยสารทำการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดา ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้้น และบุ๊คคิ้งของท่านจะถูกยกเลิกทันทีไม่ว่ากรณีใดๆ

การชำระเงินเมื่อสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่

6. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกตั๋วโดยสารหากผู้โดยสารทำการชำระเงินเข้าบัญชีบริษัท เอเซียเกทเวย์ทราเวล จำกัด เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการโอนเงิน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ ทางแฟกซ์ และ/หรือหากทางบริษัทฯไม่ได้รับการแจ้งหรือติดต่อใดๆเกี่ยวกับการชำระเงินจากผู้โดยสาร ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งความจำนงค์เพื่อยื่นขอเงินคืนโดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางบริษัทฯ และหลังจากนั้นทางบริษัทฯจะทำการตรวจเช็คโดยจะโอนเงินคืนผู้โดยสารภายใน 30 วัน

การชำระเงินโดยการจองออนไลน์

7. ในการชำระเงินโดยผ่านระบบจองออนไลน์หรือทำการสำรองที่นั่งตั๋วโดยสารด้วยตนเอง ผู้โดยสารต้องใช้ใบคอนเฟริ์มบุ้กกิ้งหรือใบแจ้งหนี้จากทางบริษัทฯหลังจากทำการสำรองเสร็จสิ้นที่ส่งให้อีกครั้งทางอีเมล์ยืนยันแล้วเท่านั้น และผู้โดยสารจำเป็นต้องคอนเฟริ์มชื่อนามสกุล ไฟล์ทเดินทาง บุ้กกิ้งคลาส ประเภทของที่นั่ง และ รหัสจองกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนทำการชำระเงินหรือโอนเงินเข้าบริษัทก่อนเท่านั้น หากไม่มีการยืนยันความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะถือว่าการสำรองที่นั่งบุ๊คกิ้งของท่านไม่สมบูรณ์ และผู้โดยสารยินยอมให้ยกเลิกบุ๊คกิ้งของท่านทันที และผู้โดยสารจำเป็นต้องยื่นเจตจำนงค์ในการคืนเงินจากทางบริษัทฯในขั้นต่อไป แต่หากผู้โดยสารไม่ยินยอมให้ยกเลิกบุ้กกิ้งของท่านและ/หรือไม่ยอมรับการคืนเงินจากทางบริษัทฯ ผู้โดยสารยินยอมที่จะรับบัตรโดยสารและเงื่อนไขจากทางสายการบินในราคาและบุ้กกิ้งคลาสที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา และผู้โดยสารไม่สามารถขออัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารของท่านจากทางบริษัทฯไม่ว่ากรณีใดๆ

การชำระเงินโดยเช็ค

8. ในกรณีที่จ่ายผ่านโดยเช็คต้องรอเมื่อเช็คเครียร์ริ่งก่อนที่บริษัทฯทำการออกตั๋วโดยสารของท่าน 7 วันโดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินล่วงหน้า Deadlineการออกตั๋วโดยสารจริงหากออกตั๋วโดยสารไม่ทันกำหนด กรุณาชำระเป็นเงินสดและทางบริษัทฯจะรอจนกว่าเช็คเคลียริ่งและโอนเงินคืนให้ผู้โดยสารภายใน 24 ชั่วโมง และหากผู้ซื้อไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ทางบริษัทจะไม่ประกันว่าที่นั่งจะคอนเฟริ์มเนื่องจากทางบริษัทจะต้องทำการรีบุ๊คกิ้งที่นั่งของ ท่านอีกครั้ง และหากที่นั่งไม่คอนเฟริ์ม แต่เช็คเครียร์ริ่งหลังจากนั้น ทางบริษัทฯจะโอนเงินคืนผู้ซื้อภายใน 24 ชม. และบุ๊คกิ้งของท่านจะถูกยกเลิกทันที

การปฎิเสธบุ้กกิ้งของท่าน

9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธบุ้กกิ้งของท่านโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากแม้แต่จะอยู่ในดุลพินิจของทางบริษัทฯเท่านั้น

ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วกรุ๊ป จองทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม ติดต่อ Ticket999.com

ค้นหาเที่ยวบิน
เวลาทำการ ticket999.com

กระทรวงการท่องเที่ยว Verified by visa Master Card Secure Code Register DBD การบินไทย แอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ บางกอกแอร์เวย์

ตั๋วกรุ๊ป : ตั๋วกรุ๊ป แอร์เอเชีย | ตั๋วกรุ๊ป การบินไทย | ตั๋วกรุ๊ป นกแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยไลอ้อนแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยสมายล์ | ตั๋วกรุ๊ป วันทูโก | ตั๋วกรุ๊ป ญี่ปุ่น | ตั๋วกรุ๊ป เกาหลี
|
ตั๋วกรุ๊ป ฮ่องกง | ตั๋วกรุ๊ป สิงคโปร์ | ตั๋วกรุ๊ป จีน | ตั๋วกรุ๊ป ยุโรป


ตั๋วเครื่องบินในประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย | ตั๋วเครื่องบิน กระบี่ | ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ | ตั๋วเครื่องบิน ขอนแก่น | ตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต | ตั๋วเครื่องบิน ตราด
|
ตั๋วเครื่องบิน อุบลราชธานี | ตั๋วเครื่องบิน สุราษฎร์ธานี | ตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่


ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบิน เกาหลี | ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบิน อเมริกา | ตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ | ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย
|
ตั๋วเครื่องบิน ลาว | ตั๋วเครื่องบิน โตเกียว | ตั๋วเครื่องบิน ลอนดอน | ตั๋วเครื่องบิน โซล | ตั๋วเครื่องบิน ปารีส


ตั๋วเครื่องบินตามสายการบิน : ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ | ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย | ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย | ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
|
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์


แพ็คเกจทัวร์ : ทัวร์ ในประเทศ | ทัวร์ ต่างประเทศ | ทัวร์ ฮ่องกง | ทัวร์ เกาหลี | ทัวร์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ จีน | ทัวร์ ดูไบ | ทัวร์ สิงคโปร์ | ทัวร์ อเมริกา


ข้อมูลก่อนบิน : ข้อมูลสายการบิน | ข้อมูลแต่ละประเทศ | ข้อมูลท่องเที่ยว | ข้อมูลสถาณฑูต| ข้อมูลสนามบิน | ข้อมูลวีซ่า | ข้อมูลกฏการบิน


รีวิว : รีวิวสายการบิน | รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว | รีวิวทริปท่องเที่ยว | รีวิวโรงแรม | รีวิวรถเช่า


© Copyright 2016 Ticket999.com | Ticket999.com ติดต่อ Call Center : 02-722-9898 (Auto 10 Lines)

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน จำหน่าย ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วหมู่คณะ ออนไลน์ ราคาถูก บริการ จองตั๋วเครื่องบิน ในราคาประหยัด ตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นได้ทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง

X