ระวัง ซื้อตั๋วโลว์คอสแล้วแพงกว่าซื้อตั๋วโดยสารปกติ


Published on:  06-28-16   Posted by:  เป็ดอ้วนขายตั๋ว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เสนอแนะให้ข้าราชการน้ำดีซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอส - Low cost) แบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันประหยัดงบประมาณของชาติ

เขียนเชียร์ให้ข้าราชการใช้สายการบินโลว์คอสไปไม่ทันไร ผู้เขียนก็ประสบปัญหาในการจองบัตรโดยสารโลว์คอสออนไลน์ด้วยตนเอง

ผู้เขียนเคยจองตั๋วเครื่องบินทั้งเครื่องบินโลว์คอสและเครื่องบินโดยสารปกติทางอินเตอร์เน็ตไม่เคยมีปัญหา อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยจองตั๋วเครื่องบินโลว์คอสของสายการบินที่กำลังจะกล่าวถึงนี้มาก่อน

ครับ เริ่มต้นด้วยการเข้าไปในเว็บไซต์ของสายการบินนั้น กำหนดวันเดินทางไปและกลับเหมือนที่ปฏิบัติกับสายการบินทั่วไป แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนโดยกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด

เมื่อได้ตรวจสอบรายการต่างๆ พร้อมกับตัดบางรายการออก เช่น การประกันชีวิต น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เพิ่มขึ้นจากที่สายการบินกำหนดไว้ ฯลฯ แล้ว

สังเกตเห็นว่าเที่ยวกลับเป็นเที่ยวบินตอนเย็นจึงเปลี่ยนแปลงเป็นเที่ยวเช้า ปรากฏว่าค่าโดยสาร 2 คน เป็นเงิน 6,135 บาท

แม้ว่าค่าโดยสารแพงทั้งๆ ที่เป็นสายการบินโลว์คอสก็ตัดสินใจไป เพราะจังหวัดที่เดินทางไปนั้นมีสายการบินบริการเพียงสายการบินเดียวเท่านั้น

เมื่อเห็นว่าเรียบร้อยก็ตอบตกลงพร้อมชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต (Credit Card) จ่ายเงินแล้วหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นรายการเดินทางเพื่อให้พิมพ์เก็บไว้ใช้

เห็นแล้วตกใจมากครับ วันเดินทางและเที่ยวบินขาไปถูกต้องแต่เที่ยวกลับซิครับ วันเดินทางไม่ถูกต้องเพราะวันกำหนดเดินทางกลับกลายเป็นวันหลังจากวันจองถึง 5 วัน

หากสายการบินขึ้นหน้าจอกำหนดวันเดินทางให้ตรวจสอบเช่นเดียวกับตอนที่ให้พิมพ์เก็บไว้เมื่อจ่ายเงินก่อนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เหตุการณ์เช่นนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น

รีบโทรศัพท์ไปหาสายการบินนั้นทันที แต่อ้อยเข้าปากช้างไปแล้ว เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าทำอะไรไม่ได้ หากต้องการเปลี่ยนวันก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกรวม 2,777 บาท

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปต่างจังหวัดในครั้งนี้ เป็นเงิน 8,912 บาท อย่าว่าแต่ราคานี้เลยครับ แม้กระทั่ง 6,135 บาท ที่ต้องจ่ายในตอนแรกก็สามารถไปเที่ยวสิงค์โปร์หรือฮ่องกงได้อย่างสบาย

ยังงงอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ว่า การจองออนไลน์ในวันนั้น เกิดผิดพลาดเกี่ยวกับวันเดินทางกลับได้อย่างไร เพราะได้เลือกวันตั้งแต่แรกและไม่ได้เปลี่ยน แต่เมื่อเสียค่าโง่แล้ว ก็ต้องยอมรับโดยไม่มีทางเลือก

ผู้เขียนเห็นว่าเสียค่าโง่คนเดียวก็พอแล้ว เขียนเรื่องนี้ก็เพื่อไม่ให้ท่านผู้อ่านได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนี้ และขอถือโอกาสนี้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ด้วย

ประการแรก การจองตั๋วออนไลน์ ผู้จองต้องตรวจสอบรายการทุกอย่างให้ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวังทุกครั้งก่อนการจ่ายเงิน

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจองตั๋วออนไลน์เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก

และก่อนจะใช้บริการของสายการบินโลว์คอสใด ควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในทุกๆ เรื่อง ไม่ใช่เฉพาะค่าโดยสารที่ถูกเพียงอย่างเดียว เพราะยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกมากมาย

เช่น ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง ส่วนต่างของค่าโดยสารของตั๋วใบใหม่กับใบเดิมและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงนี้ บางสายการบินก็ไม่คิด บางสายการบินก็คิด ถ้าเป็นสมาชิกก็คิดราคาหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกก็อีกราคาหนึ่ง

ระยะเวลาในเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ก็ไม่เท่ากัน บางสายการบินแจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมง บางสายการบินก็เปลี่ยนแปลงได้ก่อน 2 ชั่วโมง

น้ำหนักกระเป๋าที่โหลดบางสายการบินไม่ให้เลย อยากโหลดก็ต้องเสียเงินเพิ่ม แต่ที่โหลดได้ส่วนใหญ่ให้โหลด 15 กิโลกรัม มีสายการบินเดียวที่โหลดได้ถึง 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่อง ส่วนใหญ่อนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

อ้อ บางสายก็จองที่นั่งได้ แต่บางสายขึ้นอยู่กับสายการบินจะเลือกให้ว่าต้องนั่งตรงไหน

ยังมีอีกครับ บางสายที่เปิดโอกาสให้เป็นสมาชิก ก่อนการซื้อตั๋วจะต้องแจ้งเลขสมาชิกก่อน หากไปแจ้งตอนเช็คอินเขาไม่ยอมครับ เรียกว่าจู้จี้จุกจิกพอสมควร

ประการที่สอง ขอให้ทุกสายการบินจัดให้มีหน้าพิเศษหนึ่งหน้าในเว็บไซต์ ซึ่งสรุปรายการเดินทางทั้งหมดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการชำระเงินออนไลน์ได้หรือไม่

ดังที่ได้เขียนแล้วข้างต้นว่าหากก่อนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากสายการบินขึ้นหน้าจอเช่นเดียวกับตอนให้พิมพ์เก็บไว้ก็ไม่มีปัญหาที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดกำชับหรือบังคับให้ทุกสายการบินสรุปรายละเอียดการเดินทางทั้งหมด เช่นเดียวกับรายละเอียดในหน้าที่ต้องการให้ผู้โดยสารพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ผู้โดยสารตรวจสอบก่อนการชำระเงิน

ประการที่สาม อัตราค่าโดยสารขั้นสูงที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกำหนด โดยกำหนดไว้เป็นอัตราเดียวกันทั้งสายการบินปกติและสายการบินโลว์คอสนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ เพียงใด

จังหวัดที่มีบริการสายการบินเดียว ราคาค่าตั๋วแพงลิบลิ่ว และที่เห็นเด่นชัดก็คือ เมื่อใดก็ตามที่มีสายการบินอื่นมาบินที่สนามบินนั้นด้วย ราคาตั๋วที่แพงอยู่นั้นจะถูกลงทันที

ขอให้ทุกสนามบินในประเทศที่มีเครื่องบินลง มีอย่างน้อย 2 สายการบิน จะได้ไหมครับ
นอกจากนั้น ในเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าวันปีใหม่ วันสงกรานต์หรือวันหยุดยาว ค่าโดยสารของสายการบินโลว์คอสสูงขึ้นมาก บางครั้งสูงกว่าสายการบินปกติ ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดือดร้อนอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ค่าโดยสารที่สายการบินโลว์คอสได้กำหนดขึ้นนี้ ไม่ได้สูงกว่าอัตราค่าโดยสารขั้นสูงที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกำหนดไว้หรอกครับ

เพราะประกาศกรมการบินพลเรือน ซึ่งยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้กำหนดให้เส้นทางบินไม่เกิน 300 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 22 บาท/กม. และเส้นทางบินเกินกว่า 300 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 13 บาท/กม.

ที่น่าสนใจก็คือ อัตราค่าโดยสารข้างต้น เป็นอัตราค่าโดยสารของบริษัทการบินที่ทำการบินภายในประเทศทุกสายการบินไม่ว่าเป็นสายการบินปกติหรือสายการบินโลว์คอส

อย่าลืมว่าสายการบินโลว์คอสมีต้นทุนที่ต่ำกว่า เพราะไม่ต้องเสียค่าอาหารหรือเครื่องดึ่มและให้น้ำหนักที่โหลดและหิ้วขึ้นเครื่องน้อยกว่า เหตุใดจึงใช้กำหนดเพดานค่าโดยสารเช่นเดียวกับสายการบินปกติ

จึงขอเรียกร้องคณะกรรมการการบินพลเรือนได้โปรดพิจารณากำหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสารของสายการบินเฉพาะสายการบินโลว์คอสเสียใหม่เถิดนะครับ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้โดยสารทุกคน

การกำหนดราคาค่าโดยสารของสายการบินโลว์คอสภายในประเทศอย่างเป็นธรรม ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นด้วย

หากติดตามข่าวในระยะนี้จะพบว่าสายการบินโลว์คอสทั้งของไทยและต่างประเทศจัดโปรโมชั่นเดินทางไปต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกงหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นถูกกว่าการบินภายในประเทศบางสายเสียอีก

ประการที่สี่ ในการจัดโปรโมชั่นพิเศษหรือลดค่าโดยสารเป็นพิเศษ ขอให้ประชาสัมพันธ์จำนวนที่นั่งที่ลดราคาพิเศษไว้ควบคู่กันไปด้วย

ทราบมาว่าในแต่ละเที่ยวบิน มีจำนวนที่นั่งที่ลดราคาเป็นพิเศษไม่มากนัก การประกาศโฆษณาว่าจะลดราคาค่าโดยสารเป็นพิเศษ เป็นการเรียกร้องความสนใจต่อผู้โดยสาร

แต่เมื่อจองไป ก็ได้รับแจ้งว่าตั๋วโดยสารราคาพิเศษหมดแล้ว ทำให้ต้องเสียเวลาจองและเสียอารมณ์ด้วย ดังนั้น ในการโฆษณาการลดราคาเป็นพิเศษนี้ จึงขอให้แจ้งจำนวนตั๋วราคาพิเศษด้วยทุกครั้ง

เรื่องนี้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) น่าจะช่วยเหลือได้ก็ขอเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องได้โปรดพิจารณาโดยรีบด่วนด้วยครับ เพื่อความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

Cr. ryt9.com

ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วกรุ๊ป จองทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม ติดต่อ Ticket999.com

ค้นหาเที่ยวบิน
เวลาทำการ ticket999.com

กระทรวงการท่องเที่ยว Verified by visa Master Card Secure Code Register DBD การบินไทย แอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ บางกอกแอร์เวย์

ตั๋วกรุ๊ป : ตั๋วกรุ๊ป แอร์เอเชีย | ตั๋วกรุ๊ป การบินไทย | ตั๋วกรุ๊ป นกแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยไลอ้อนแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยสมายล์ | ตั๋วกรุ๊ป วันทูโก | ตั๋วกรุ๊ป ญี่ปุ่น | ตั๋วกรุ๊ป เกาหลี
|
ตั๋วกรุ๊ป ฮ่องกง | ตั๋วกรุ๊ป สิงคโปร์ | ตั๋วกรุ๊ป จีน | ตั๋วกรุ๊ป ยุโรป


ตั๋วเครื่องบินในประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย | ตั๋วเครื่องบิน กระบี่ | ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ | ตั๋วเครื่องบิน ขอนแก่น | ตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต | ตั๋วเครื่องบิน ตราด
|
ตั๋วเครื่องบิน อุบลราชธานี | ตั๋วเครื่องบิน สุราษฎร์ธานี | ตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่


ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบิน เกาหลี | ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบิน อเมริกา | ตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ | ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย
|
ตั๋วเครื่องบิน ลาว | ตั๋วเครื่องบิน โตเกียว | ตั๋วเครื่องบิน ลอนดอน | ตั๋วเครื่องบิน โซล | ตั๋วเครื่องบิน ปารีส


ตั๋วเครื่องบินตามสายการบิน : ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ | ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย | ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย | ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
|
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์


แพ็คเกจทัวร์ : ทัวร์ ในประเทศ | ทัวร์ ต่างประเทศ | ทัวร์ ฮ่องกง | ทัวร์ เกาหลี | ทัวร์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ จีน | ทัวร์ ดูไบ | ทัวร์ สิงคโปร์ | ทัวร์ อเมริกา


ข้อมูลก่อนบิน : ข้อมูลสายการบิน | ข้อมูลแต่ละประเทศ | ข้อมูลท่องเที่ยว | ข้อมูลสถาณฑูต| ข้อมูลสนามบิน | ข้อมูลวีซ่า | ข้อมูลกฏการบิน


รีวิว : รีวิวสายการบิน | รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว | รีวิวทริปท่องเที่ยว | รีวิวโรงแรม | รีวิวรถเช่า


© Copyright 2016 Ticket999.com | Ticket999.com ติดต่อ Call Center : 02-722-9898 (Auto 10 Lines)

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน จำหน่าย ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วหมู่คณะ ออนไลน์ ราคาถูก บริการ จองตั๋วเครื่องบิน ในราคาประหยัด ตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นได้ทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง

X