ก.ท่องเที่ยวฯดันไทยเป็น Hub สายการบินอาเซียนเร่งกระตุ้นตัวเลขท่องเที่ยวทั้งจำนวนและรายได้


Published on:  11-11-16   Posted by:  พี่เป็ดพาเที่ยว

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ และระยะต่อไป ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวโลก รวมถึงบทบาทการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวภูมิภาคต่างๆ โดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มเส้นทางการบินของสายการบินต้นทุนต่ำ อาทิ การเปิดเส้นทางบินของ Vietjet ในประเทศไทย, แอร์เอเชียใช้ไทยเป็นฐานในการเชื่อมโยงไปยังภายในภูมิภาคเชื่อมโยงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม นักท่องเที่ยวสูงอายุ, การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในเอเชียที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวและนิยมสินค้าบริการประเภท Affordable luxury (ราคาสินค้าแบรนด์เนมที่จับต้องได้)

ดังนั้นจึงต้องกำหนดนโยบายการตลาดและแนวทางที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) ของจีนเพิ่มมากขึ้นและนโยบายด้าน Visa ของต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทยและที่สำคัญต้องชี้แจงสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าใจ สถานการณ์ ว่ากิจกรรมต่างๆ ยังดำเนินต่อไปแม้จะเป็นช่วงแห่งการไว้อาลัย อีกทั้งกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยว Responsible tourism ให้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มนักท่องเที่ยวของไทยไปสู่การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงฯได้สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ไตรมาส 3 ปี 2559 ว่า มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว จำนวน 627,037.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.22 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 410,755.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.77 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวน216,282.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (ชาวต่างชาติเที่ยวไทย) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด จำนวน 8,228,278 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.09 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด จำนวน 410,755.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.77 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น นักท่องเที่ยวจีนมีจำนวน 2.42 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.53 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จำนวน 123,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.67 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา, นักท่องเที่ยวยุโรปมีจำนวน 1.20 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จำนวน 86,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.60 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวอาเซียนมีจำนวน 2.20 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.63 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จำนวน 67,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีจำนวน 36.48 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จำนวน 216,282.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการท่องเที่ยวเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 10 เมืองท่องเที่ยวหลัก สร้างรายได้ จำนวน155,631.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของรายได้ภายในประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.57 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา, 12 เมืองต้องห้าม...พลาด สร้างรายได้ จำนวน 13,141.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของรายได้ภายในประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา, 12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส สร้างรายได้ จำนวน 13,777.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของรายได้ภายในประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.21 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่สถานการณ์การท่องเที่ยวไตรมาส 4 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 609,616.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 389,884.43 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวน 219,731.62ล้านบาท ดังนั้น คาดว่าจะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวในปี 2559 จำนวน 2,486,282 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ 2.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 แยกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 1,627,280.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.68 (ประมาณ 32.4 ล้านคน) และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวน 859,002.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.96 จากปีที่ผ่านมา

ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วกรุ๊ป จองทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม ติดต่อ Ticket999.com

ค้นหาเที่ยวบิน
เวลาทำการ ticket999.com

กระทรวงการท่องเที่ยว Verified by visa Master Card Secure Code Register DBD การบินไทย แอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ บางกอกแอร์เวย์

ตั๋วกรุ๊ป : ตั๋วกรุ๊ป แอร์เอเชีย | ตั๋วกรุ๊ป การบินไทย | ตั๋วกรุ๊ป นกแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยไลอ้อนแอร์ | ตั๋วกรุ๊ป บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วกรุ๊ป ไทยสมายล์ | ตั๋วกรุ๊ป วันทูโก | ตั๋วกรุ๊ป ญี่ปุ่น | ตั๋วกรุ๊ป เกาหลี
|
ตั๋วกรุ๊ป ฮ่องกง | ตั๋วกรุ๊ป สิงคโปร์ | ตั๋วกรุ๊ป จีน | ตั๋วกรุ๊ป ยุโรป


ตั๋วเครื่องบินในประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ | ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย | ตั๋วเครื่องบิน กระบี่ | ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ | ตั๋วเครื่องบิน ขอนแก่น | ตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต | ตั๋วเครื่องบิน ตราด
|
ตั๋วเครื่องบิน อุบลราชธานี | ตั๋วเครื่องบิน สุราษฎร์ธานี | ตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่


ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ : ตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น | ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง | ตั๋วเครื่องบิน เกาหลี | ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ | ตั๋วเครื่องบิน อเมริกา | ตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ | ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย
|
ตั๋วเครื่องบิน ลาว | ตั๋วเครื่องบิน โตเกียว | ตั๋วเครื่องบิน ลอนดอน | ตั๋วเครื่องบิน โซล | ตั๋วเครื่องบิน ปารีส


ตั๋วเครื่องบินตามสายการบิน : ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ | ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย | ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย | ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
|
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์


แพ็คเกจทัวร์ : ทัวร์ ในประเทศ | ทัวร์ ต่างประเทศ | ทัวร์ ฮ่องกง | ทัวร์ เกาหลี | ทัวร์ ญี่ปุ่น | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ จีน | ทัวร์ ดูไบ | ทัวร์ สิงคโปร์ | ทัวร์ อเมริกา


ข้อมูลก่อนบิน : ข้อมูลสายการบิน | ข้อมูลแต่ละประเทศ | ข้อมูลท่องเที่ยว | ข้อมูลสถาณฑูต| ข้อมูลสนามบิน | ข้อมูลวีซ่า | ข้อมูลกฏการบิน


รีวิว : รีวิวสายการบิน | รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว | รีวิวทริปท่องเที่ยว | รีวิวโรงแรม | รีวิวรถเช่า


© Copyright 2016 Ticket999.com | Ticket999.com ติดต่อ Call Center : 02-722-9898 (Auto 10 Lines)

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน จำหน่าย ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วหมู่คณะ ออนไลน์ ราคาถูก บริการ จองตั๋วเครื่องบิน ในราคาประหยัด ตรวจสอบราคาและโปรโมชั่นได้ทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง

X